SAĞLIK

Koronavirus Sürecinde Sona doğru

HES Kodu Sorgulaması ve Maske takma ve PRC testi zorunluluğu Kaldırıldı, ülkeye girişlerde kolaylıklar getirildi.

Koronavirus Sürecinde Sona doğru
07-03-2022 10:23
07-03-2022 10:28
MARDİN

Mardin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu  Vali Yardımcısı Gürsel Temurci başkanlığında toplanarak, içişleri ve Sağlık Bakanlıklarının genelgeleri doğrultusunda, yeni uygulamalara dönük kararlar aldı.

 

 Koronavirüs  salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar; salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlendiğine dikkat çekilereke,”   Sağlık Bakanlığınca Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale geldiği” vurgulanarak maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesinin istenildi” denildi. 

       İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi ile maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırıldığı belirtilen toplantıda  aşağıdaki kararları aldı:

“Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır.

  Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dâhil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.

       Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

         PCR TESTİ;

      Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilecek ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarihli ve E-­13588366-­149-­377 sayılı yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecektir.

              SINIR KAPILARINDAKİ UYGULAMA ESASLARI;

             Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyecektir. 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

  Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır.

 Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasının sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında;

 

 


Editor : Mehmet ÇELİK
TÜRKİYE GÜNDEMİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR